ด.ช.ฉัตรชัย จันทร์ต่าย

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่5 ผลสำเร็จ

บทที่4 เรื่องวีธีใช้โปรเเกรม

 
                                                                    กด Cleaner  
                         

                                                                    กด Registry

            
                                                                  กด Tools
                                                             
                                     
                                                                 กด Options                             

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่3 การติดตั้งโปรเเกรม


จากรูปกดปุ่่ม OK

จากรุปกด Next

                                                                        จากรูปกดปุ่ม I Agree
                                                          

                                                                        จารูปกดปุ่ม Next

                                                                        จากรูปกดปุ่ม  Install

                                                          รอการ download ให้เสร็จ
                                                             
คลิกที่ Finish


เข้าสู่โปรแกรม